Przeskocz do tekstu
Czy wiesz że... W trakcie pierwszego roku naliczyliśmy 55 tysięcy odwiedzin.
Powrót

HERB MIASTA

Sporządzono dnia: 08.07.2006 roku

Obecny herb Lewina.
Obecny herb gminy Lewin zatwierdzony został przez radę gminy po odłączeniu się od Kudowy na początku lat 90 ubiegłego wieku. Jest on nawiązaniem do tradycji i historii miasta z pierwszego okresu. Właśnie tak wyglądać miał herb Lewina w XIV wieku.

Właściwie pierwszą wersję herbu znamy znowu dzięki pracy Koglera. A on opisuje herb następująco:
Herb miasta obowiązujący do 1945r.
„W niebieskim polu cztery umieszczone jedna nad drugą srebrne ceglane blanki symbolizujące mury. Dolna jest krótsza od pozostałych. Ma to symbolizować siłę i żywotność miasta, które po każdym kataklizmie odbudowuje się większe i silniejsze”.

Kolejny raz Kogler odwołuje się się do „Kronik Czeskich” Hajka opisując zniszczenie miasta w okresie wojen husyckich. Przytacza za nim informację, że uciekający przed Husytami mieszkańcy wrzucili do jednej ze studni insygnia miejskie z pieczęcią herbową. Wydobyto je dopiero po rozbiciu sił husyckich.

Herb w swojej historii wielokrotnie zmieniał wygląd.Jego kolejną i najdłużej obowiązującą wersję znamy z pracy innego Lewińskiego kronikarza – Wilhelma Madera. Urodzony prawdopodobnie w latach 40 XIV wieku zebrał informacje od czasów Koglera do początków XX wieku. W roku 1867 napisał pracę ”Kronika Miasta Lewin”.* Książka była drukowana w Lewinie w drukarni G.Goebla.
Za jego życia na niebieskiej tarczy herbowej znajdowały się tylko trzy srebrne ceglane mury. Wersja ta obowiązywała zatem od czasu przejścia Śląska pod panowanie niemieckie, a przynajmniej od początku XIX wieku – aż do zakończenia II wojny światowej.
Współczesny kolekcjoner zna tą wersję herbu miasta ze zbioru znaczków reklamowych koncernu Kaffee Hag wydanego w latach 1925 – 1926. Wydano wtedy serię ponad 2000 znaczków z herbami miast niemieckich. Znaczki te dodawane były w sklepach do wyrobów koncernu. Wizerunki wszystkich herbów zebrał, opracował i sygnował niemiecki profesor Oskar Hupp.

* Ja korzystam z drugiego, poprawionego przez autora wydania książki „Chronik der Stadt Lewin” wydanej w 1903 roku przez G. Goebel Verlag w Lewinie.

Sporządził: Witold Kisza

Zaluguj
~