Przeskocz do tekstu
Czy wiesz że... W Lewinie przez prawie 300 lat istniał browar. Został zamknięty dopiero na przełomie XIX i XX wieku.
Powrót

WŁAŚCICIELE MIASTA

Sporządzono dnia: 28.04.2006 roku

Jak już była mowa wcześniej, osadę Lewinici i należące do niej tereny podarował król Przemysław Otokar Opactwu w Broumowie. Miasto było więc długi czas własnością kościelną. Nie jest to dziwne, gdyż wtedy była to częsta praktyka. Kościół zresztą zawsze był sprawnym gospodarzem i administratorem. Klasztory lokowane w dzikim, niezamieszkałym kraju były ośrodkami kultury i postępu. Mnisi osiedlali na swoich ziemiach chłopów i uczyli ich nowych metod uprawy. Nie można też pominąć faktu, że klasztory tworzyły jednocześnie dosyć sprawny aparat komunikacji i administracji w młodym państwie. Tak więc korzyści z tego odnosił także władca. Osada pozostawała w ręku kościoła także po uzyskaniu praw miejskich.
     Taki stan rzeczy trwał aż do końca wojen husyckich, a więc do roku 1428. W następstwie wojny utworzono Państwo Homolskie, w skład którego włączono Duszniki i Lewin oraz 21przyległych wsi. Państewko rozciągało się od Słonego po Szczytną i od Gór Stołowych do Orlicy. Nominalnie w roku 1454 Państwo Homolskie stało się własnością króla. Król jerzy z Podiebradów wykupił je od dotychczasowego właściciela Wilhelma Kruszyna von Leuchtenberg. Ale już w roku 1477 wydzierżawia je rodzina Kaufnungów. Ostatni z rodu postanowił jednak dorobić sobie rabunkiem na okolicznych trasach handlowych. Złapany jednak przez żołnierzy króla Ferdynanda I został wywieziony do Wiednia i tam stracony.
     Potem zamek Homole bardzo często zmieniał właścicieli. W roku 1561 cesarz Ferdynand I ponownie wykupuje ziemię od rodziny książąt Ernst von Beiern. Jego syn Maksymilian II z kolei darowuje państewko Janowi von Stubendorf. Znużeni tymi zmianami właścicieli mieszkańcy Lewina i Dusznik zebrali w końcu pokaźną sumę 5000 guldenów jako podarunek dla Cesarza prosząc w zamian o zapewnienie, że nie będą już więcej przedmiotem targów i pozostaną własnością cesarską. Otrzymali więc w roku 1595 takie zapewnienie i pisemny przywilej. Ale już w roku 1658 musieli ponownie zapłacić 4000 Guldenów za ten sam przywilej cesarzowi Leopoldowi I. Oryginał tego ostatniego przywileju znajdował się jeszcze w 1939 roku w archiwum miejskim w Dusznikach, a odpis w archiwach Lewina. Obecnie odpis ten wraz z innymi zachowanymi przywilejami znaleźć można w Archiwum Państwowym w Kamieńcu Ząbkowickim.
     W latach następnych Lewin i Państwo Homolskie pozostaje własnością kolejnych cesarzy Austriackich aż do roku 1742. Następuje wtedy zmiana władców. Śląsk, a wraz z nim Lewin przechodzi pod panowanie króla Prus. W dalszym ciągu jednak pozostaje bezpośrednio własnością królewską. Zmienia się jedynie struktura ludności. Dotychczasową czeskojęzyczną większość wypiera powoli ludność niemiecka.

Sporządził: Witold Kisza

Zaluguj
~